Uklanjanje domena iz predračuna

Ako želite da uklonite neke domene iz predračuna, možete do da uradite sami. Prvo se ulogujte u vaš Kontrol Panel. (https://www.loopia.rs/prijavljivanje/).

U delu „Domeni“ kliknite na naželjeni domen. U novootvorenom prozoru postoje opcije „Obnovi“, „Deaktiviraj domen“ i „Obriši domen“. Ako ga deaktivirate, domen će trajati do isteka plaćene pretplate, opcija „Obriši domen“ ga odmah briše i on više nije u funkciji.


Deaktiviranje domena 1

Ako u predračunu osim deaktiviranog/obrisanog domena ima i drugih, taj predračun će se izbrisati a kreira se novi predračun bez tih domena u roku od tri sata.

Ako je predračun kreiran samo sa takvim domenom, biće obrisan u roku od tri sata.

Was this article helpful?

Related Articles