Otkazivanje narudžbine

Narudžbine koje se vrše preko našeg sajta su obavezujuće na osnovu naših Uslova korišćenja, koje se prihvataju pri naručivanju. Ako imate neke nedoumice u vezi narudžbina, molimo vas da nas kontaktirate na info@loopia.rs. Pozovite se na broj predračuna koji ste dobili kako bi lakše mogli da identifikujemo problem. 

Was this article helpful?

Related Articles