Kreiranje poddomena

Za dodavanje poddomena imate dva načina,zavisno od toga kako želite da podesite poddomen.

Ukoliko želite da poddomen podesite da bude sa sajtom na Loopia hostingu, da ima sajt bilder ili da mu podesite neku vrstu prosleđivanja, dodajte poddomen sa početne strane kontrol panela, klikom na opciju Poddomen u meniju:

Zatim unesite naziv poddomena i kliknite na Dodaj.

Add-subdom

Nakon toga, klikom na poddomen možete ga konfigurisati.

Was this article helpful?

Related Articles