LoopiaDNS.com

Možete da koristite privremenu Loopiadns.com adresu ukoliko Vaš domen još uvek ukazuje na drugog provajdera, a želite da postavite sajt kod nas i da vidite sadržaj. Ukoliko želite da, na primer pristupite privremenoj adresi za domen mojdomen.rs onda u browseru treba da ukucate sledeću adresu mojdomen.rs.loopiadns.com U slučaju da koristite naš One Click Installer potrebno je da uradite još neka podešavanja. Da bi uradili ispravke biće Vam potreban FTP-klijent.

WordPress

Nakon uspešnog logovanja u FTP nalog potrebno je da izmenite sledeći fajl: \mojdomen.rs\public_html\wp-config.php

U faju ćete naći sledeće dve linije (ukoliko ovoh linija nema možete ih dodati, najbolje na početku fajla odmah ispod „<?php“ tako da kasnije možete da ih nađete)

define('WP_HOME','http://mojdomen.rs');
define('WP_SITEURL','http://mojdomen.rs');

Promenite ih u:

define('WP_HOME','http://mojdomen.rs.loopiadns.com');
define('WP_SITEURL','http://mojdomen.rs.loopiadns.com');

Kada ste dodali ili izmenili ove linije, potrebno je da postavite fajl nazad na FTP nalog.

Kada rešite da sajt treba da se vidi sa naših servera umesto sa servera trenutnog provajdera, potrebno je da obrišete ove dve linije i ponovo postavite wp-config.php na FTP nalog.

Joomla

Kod Joomla ne morate da menjate konfiguracioni fajl, već ćete Vašem Joomla sajtu pristupiti preko sledeće adrese:

http://mojdomen.rs.loopiadns.com

Umesto mojdomen.rs stavite ime Vašeg domena na kome ste instalirali Joomla.

OpenCart

Nakon uspešnog logovanja na FTP nalog potrebno je da izmenite sledeći fajl: \mojdomen.rs\public_html\admin_login\config.php

Pronađite sledećih pet linija:

define('HTTP_SERVER', 'http://mojdomen.rs/admin_login/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://mojdomen.rs/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://mojdomen.rs/image/');
define('HTTPS_SERVER', 'https://mojdomen.rs.loopiasecure.com/admin_login/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://mojdomen.rs.loopiasecure.com/image/');

Ove linije treba promeniti u:

define('HTTP_SERVER', 'http://mojdomen.rs.loopiadns.com/admin_login/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://mojdomen.rs.loopiadns.com/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://mojdomen.rs.loopiadns.com/image/');
define('HTTPS_SERVER', 'http://mojdomen.rs.loopiadns.com/admin_login/');
define('HTTPS_IMAGE', 'http://mindoman.se.loopiadns.com/image/');

Nakon izmene postavite fajl nazad na FTP nalog.

Zatim, logujte se u admin panel Vaše prodavnice (http://mojdomen.rs.loopiadns.com/admin_login/) i idite u System > Settings. Na toj stranici postavite sledeće za Store URL:

http://mojdomen.rs.loopiadns.com/

i kliknite na Save.

Kada rešite da sajt treba da se vidi sa naših servera umesto sa servera trenutnog provajdera, potrebno je da promenite ovih pet linija i ponovo postavite config.php na FTP nalog. Takođe vratite Store URL na ranije podešavanje.

MediaWiki

Kod MediaWiki ne menjate nikakav konfiguracioni fajl već pristupate Vašem MediaWiki sajtu preko adrese:

http://mojdomen.rs.loopiadns.com

Umesto mojdomen.rs stavite ime Vašeg domena na kome ste instalirali MediaWiki.

Was this article helpful?

Related Articles