Max user connections

Ako naiđete na problem gde je maksimalni broj konekcija po korisnku (max_user_connections) premašen, onda je najverovatnije da postoji veliki broj konekcija ka bazi koje nisu zatvorene. Proverite da li skript uredno zatvara konekcije. Najčešće je u pitanju php funkcija mysql_pconnect() koja drži konekcije otvorenim.

Was this article helpful?

Related Articles