MX usmeravanje preko IP adrese

Kada želite da mailove za vaš domen usmerite na neki spoljni mail server to radite dodajuću MX zapis u @ poddomen.

Na primer, kreirali ste mail server mail.vasdomen.rs na IP adresi 192.168.1.24

U našem DNS editoru kreiraćete MX zapis mail.vasdomen.rs u poddomenu @

MX zapisi sa spoljnom IP

Zatim kreirajte poddomen mail i u njemu A zapis koji ukazuje na 192.168.1.24

MX zapisi sa spoljnom IP 2

Na taj način ste povezali svoj domen da koristi MX zapise na spoljašnjij IP adresi. Naravno, da bi ovo funkcionisalo, DNSovi vašeg domena moraju da ukazuju na nas.

Was this article helpful?

Related Articles