Povezivanje ASP-a sa bazom

Primenite sledeći kod kako bi ste uspostavili konekciju bez DSN/ODBC konekcije sa Access bazom. Zamenite ime baze db1.mdb imenom vaše baze. Morate imati fajl adojavas.inc u istom direktorijumu gde je vaša skripta.

Primenite sledeći kod kako bi ste uspostavili konekciju bez DSN/ODBC konekcije sa Access bazom. Ovaj primer ima ugrađen mehanizam obrade grešaka u tzv.try-catch blokovima u ASP-u i JavaScript-u:

Ako želite da povežete ASP sa MySQL bazom, primenjujete sledeći kod. Zamenite korisničke podatke sa podacima koje ste dobili od nas. Morate imati fajl adojavas.inc u istom direktorijumu gde je vaša skripta:

Was this article helpful?

Related Articles