Povezivanje ASP.NET sa bazom

Primenite sledeći kod kako bi ste uspostavili konekciju bez DSN/ODBC konekcije. Zamenite ime baze (db1.mdb) imenom vaše baze:

File:ASP.NET i access.zip

Ako želite da povežete vaš ASP kod sa MySQL bazom, primenjujete sledeći kod(koristi Connector.Net). Zamenite korisničke podatke sa podacima koje ste dobili od nas:

File:ASP.NET i MySQL-baza.zip

Mi trenutno koristimo MySql.Data.dll verzije 5.2. Ukoliko koristite prekompajliran kod, kompajlirajte ga sa ovom verzijom.

Takođe, možete da koristite i ODBC(via MyODBC), što je ilustrovano u sledećem kodu. Zamenite username i password sa onim koje ste dobili od nas.

File:ASP.NET i MySQL.zip

Nova .NET platforma

Connection strings za povezivanje na MySQL sa nove .NET platforme.

private String mysql_host = „mysqlxxx.loopia.se“;
private String mysql_user = „user @ xxxxx“;
private String mysql_password = „vaša lozinka“;
private String mysql_database = „ime baze“

ODBC:

  strConn String = "DRIVER = {MySQL ODBC Driver 5.2w}; SERVER =" + mysql_host + "; PORT = 3306; DATABASE =" + mysql_database + "; UID =" + mysql_user + "; PWD =" + mysql_password + "; OPTION = 3 ";

Connector:

  strConn String = "server =" + mysql_host + ", uid =" + mysql_user + "; pwd =" + mysql_password + '; database = "+ mysql_database +"; ";

Instalirali smo verziju 6.6.4  MySql.Data.dll-a. Ako koristite prekompajkiran kod koji možda mora da se ponovo kompajlira za tu verziju.

Was this article helpful?

Related Articles