Promena vlasnika domena

Ukoliko želite da promenite vlasnika domena, potrebno je da nam pošaljete popunjen formular za promenu vlasništva kako bi ažurirali whois bazu.

Ukoliko je domen u okviru Vašeg naloga, bilo bi poželjno da se izdvoji na poseban nalog novog vlasnika.

Za promenu vlasnika .RS domena je potrebno da nam pošaljete formular i da izvršite uplatu za promenu vlasnika po predračunu koji budete dobili od nas.

Was this article helpful?

Related Articles