Relativne putanje upotrebom mod rewrite

Da bi mod_rewrite radio sa relativnim putanjama potrebno je da prvo navedete koji je osnovni direktorijum Vaše aplikacije/sajta. Ovo se radi postavljanjem direktive RewriteBase odmah nakon direktive RewriteEngine u .htaccess fajlu.

Evo i dva primera:

Ako se .htacces fajl nalazi u folderu public_html onda unesite
RewriteBase /
Ako se .htaccess fajl nalazi u public_html/subfolder/ onda unesite
RewriteBase /subfolder/

Za više informacija o RewriteBase posetite sledeću stranu:

Was this article helpful?

Related Articles