Šta su MIME types i kako ih server koristi

MIME types određuju tip dokumenta.Web server koristi MIME types da bi saopštio browserima koji tip dokumenta server šalje. Za fajlove, server određuje MIME type na osnovu ekstenzije fajla (na primer .html, ili .gif).

Standardni skup MIME type je definisan u fajlu /usr/local/etc/httpd/conf/mime.types. Međutim, vi niste ograničeni samo na tipove koji su tu definisani. MIME type mogu takođe da budu dodati korišćenjem direktive AddType u .htaccess fajlovima. Fajl treba da sadrži liniju u sledećem formatu:

AddType mimetype ext

Gde je mimetype MIME type kao na primer application/futuresplash, a ext je ekstenzija fajla, recimo spl.

Was this article helpful?

Related Articles