Tek registrovani domen nije vidljiv

Nakon registracije domena, obično je potrebno 12-24 sati da on postane potpuno operativan i vidljiv na internetu. To vreme je potrebno da bi se propagirale informacije o domenu na internetu i to važi za sve registracije nevezano za to kod koga se registruje domen.

Was this article helpful?

Related Articles