Učinite Vaš sajt vidljivim na Internetu

Ako želite da Vaš sajt bude bolje rangiran na pretraživačima onda je potrebno da uradite optimizaciju sajta za pretraživače ili SEO što je skraćenica od Search Engine Optimization.

Osnove

Najčešća greška koju mnogi prave je postavljanje stranica koje nemaju ni osnovne HTML elemente kao što su title, keyword, kao i nedostatak teksta i linkova. Ovi elemnti su bitni jer na osnovu njih pretraživači nalaze Vaš sajt.

Pretraživači imaju robote ili spajdere koji prelaze preko sajtova i skupljaju informacije o sadržaju početnih strana (home page). Ovo se zove indeksiranje i obično se obavlja jednom mesečno. Uz pomoć statistike koju nudimo možete videti kada je i od kojih pretraživača došlo do indeksiranja Vašeg sajta.

Novi web sajt je potrebno prijaviti kod pretraživača. Kako se to radi možete videti ovde.

Title (naslov)

Izbor naslova (title) Vašeg sajta je bitan faktor u povećanju vidljivosti na pretraživačima. Korisno je postaviti reči ili fraze koje opisuju sadržaj Vašeg sajta. Jednostavno postavljanje samo imena Vaše firme nije dovoljno da bi se postiglo bolje rangiranje na pretraživačima. Ovaj naslov će se takođe pojaviti kao naslov u rezultatima pretrage na pretraživačima.

<title>Opisni naslov Vaše početne strane</title>

Keywords (ključne reči)

Ključne reči posetioci mogu koristiti da bi pronašli Vaš sajt na pretraživačima. Sve što piše na Vašem sajtu je u stvari ključna reč za pretraživače. Da bi ste indeksirali početnu stranu možete dodati ključne reči koje vide samo pretraživači. Bitno je da koristite samo reči ili fraze koje imaju veze sa sadržajem Vašeg sajta. U suprotnom, pretraživači neće indeksirati Vaš sajt.

<meta name="keywords" content="reči ili fraze">

Description (opis)

Pravilan opis sadržaja sajta je takođe bitan da bi se sajt pojavio na pretraživačima. Bitno je da sažeto opišete sadržaj i svrhu sajta. Ovaj opis će se pojaviti u rezultatima pretrage na pretraživačima.

<meta name="description" content="Kratak opis sadržaja.">

Linkovi i slike

Kada dodajete slike i linkove bitno je da postavite opis. To je zbog toga što pretraživači mogu da pročitaju samo tekst. Posebno je važno da postavite opis linkova.

<img src="slika.jpg" alt="opis slike"></img>
<a href="www.mojlink.rs" alt="opis linka">mojlink</a>

Opšta pravila

 • Pokušajte da podelite sajt na više manjih podstrana i međusobno ih linkujte. Takođe, dobro je da imate i mapu sajta sa opisom strana koje čine Vaš sajt.
 • Kada ste podelili sajt na manje fajlove, važno je da pravilno postavite imena fajlova i direktorijuma. To znači da ne bi trebalo da koristite srpska slova. Takođe, dobro je da imena fajlova i direktorijuma sugerišu na sadržaj.
 • Koristite CSS fajlove za dizajn teksta, naslova i linkova na sajtu. Na ovaj način ćete lakše ažurirati stranu, a i pretraživači će lakše indeksirati Vaš sajt.

Zaključak

Na kraju evo i objedinjenog koda iz gore navedenih primera.

<html>
 <head>
   <title>Opisni naslov Vaše početne strane</title>
   <meta name="keywords" content="reči ili fraze">
   <meta name="description" content="Kratak opis sadržaja.">
   <link href="template.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 </head>
 <body>  
   <h3>Deskriptivni naslov</h3>
   Ovde stoji sardžaj Vašeg sajta
   <img src="slika.jpg" alt="opis slike"></img>
   <a href="www.mojlink.rs" alt="opis linka">mojlink</a>
 </body>
</html>
Was this article helpful?

Related Articles