ASP.NET Trust level

Pri korišćenju ASP.NET-a,administrator, u ovom slučaju mi, postavlja „Trust level“ za svaku aplikaciju. Ova podešavanja određuju šta kod u aplikaciji sme a šta ne sme da radi. Mi u svim ASP.NET 2.0 aplikacijama koristimo „Medium trust“ osim u sledećim slučajevima:

  •  Dozvoljavamo OleDbPermission kada se koristi Access baza podataka
  • Dozvoljavamo OdbcPermission kod ODBC-access i kod MyODBC konekcija
  • Dozvoljavamo WebPermission da bi omogućili korišćenje eksternih web-servisa
  • Dozvoljavamo slanje e-mailova preko mailcluster.loopia.se na portu 25 sa autentikacijom
  • Dozvoljavamo SocketPermission za otvaranje socket-a za odlazne konekcije

Instalirali smo custom verziju Connector.Net-a i omogućili joj pristup. Više informacija o tome imate ovde:

Sledeće akcije nisu dozvoljene:

  • Pristup u event-log, registry i ostalim opcijama koje nisu od važnosti za deljeni hosting
  • Reflection
  • Unmanaged code
  • Slanje e-mailova preko SMTP servera eksternog provajdera
  • Korišćenje asemblija koji nemaju podešavanja za „Partial trust“
Was this article helpful?

Related Articles