Automatski odgovor

Ukoliko odete na odmor ili želite da obavestite one koji Vam šalju email poruke da nećete biti dostupni, možete da aktivirate automatski odgovor za Vašu email adresu.

Ulogujte se Loopia KontrolPanel i pronađite u listi adresa Vašu email adresu.

E-mail adresu nađite pretragom ili u listi svih adresa. Kliknite na adresu da bi se otvorio prozor za više podešavanja.

Kliknite na opciju Automatski odgovor

Uključite automatski odgovor i unesite potrebne informacije.

Was this article helpful?

Related Articles