E-mail je blokiran antivirus filtrom

Ukoliko ste dobili mail poruku koja sadrži izveštaj o tome da je naš server blokirao prijem poruke, ta poruka je sigurno sadržala virus u sebi i naš ativirus filter je to detektovao i uklonio opasni sadržaj (samu poruku) i zamenio ga izveštajem. Pošto poruka sadrži sva zaglavlja originalne poruke, možete da vidite sa koje IP adrese je poruka poslata

Savremeni virusi pretažuju zaražene računare i sakupljaju mail adrese, tako da kasnije iniciraju slanje zaraženih poruka upravo na te adrese i sa tih adresa.

Was this article helpful?

Related Articles