Enkripcija e-mail poruka

Ukoliko želite da koristite SSL enkripciju za mail nalog adresa@mojdomen.in.rs potrebno je da imate sledeća podešavanja servera i portova u programima koje koristite za poštu.

Serveri

Incoming mail server

mailcluster.loopia.se

Outgoing mail server

mailcluster.loopia.se

Portovi

Incoming (POP3)

995

Incoming (IMAP)

993

Outgoing (SMTP)

465

Login

Username

adresa@mojdomen.in.rs (zamenite Vašom adresom)

Password

lozinku podešavate iz  kontrol panela.

Was this article helpful?

Related Articles