FileZilla

FileZilla je FTP program za uploadovanje i downloadovanje fajlova sa servera na kome je postavljena vaša prezentacija. Program vam omogućava prenos fajlova i navigaciju izmedju foldera, web sajtova i vašeg računara. Ovaj softver vam pruža mogućnost višestrukog, simultanog transfera fajlova. Dostupan je na adresi

Pre svega,  kreirajte ftp nalog iz Loopia kontrol panela.

FTP konekciju kreirate tako što u glavnom meniju, opcija File/Site Manager kliknete na dugme New i popunite polja svojim podacima za FTP (možete ih videti u kontrol panelu u opciji FTP podešavanja)
Adresa

ftpcluster.loopia.se
User

mindoman.se (mindoman.se zamenite korisničkim imenom ftp naloga)
Password

lozinka za FTP (postavlja se u kontrol panelu)
Port

21

Filezilla_01

Kliknite na Enter da bi ostvarili konekciju na FTP.

U prozoru desno (Remote Site), vidite fajlove koji su na FTP serveru, dok se u prozoru levo nalaze fajlovi sa vašeg računara (Local Site). Sada možete da prebacite fajlove sa lokalnog računara na server, jednostavno ih markirajte i prevucite u prozor desno. Da bi fajlovi bili vidljivi potrebno ih je snimiti u direktorijum public_html.

Was this article helpful?

Related Articles