FTP Voyager

FTP Voyager je FTP klijent razvijen od kompanije RhinoSoft i jedan je od najnaprednijih FTP klijenta. FTP Voyager je pravi izbor za one kojima treba nešto više od jednog običnog FTP programa. Dostupan je na adresi.

Pre svega,  kreirajte FTP nalog iz Loopia kontrol panela. Formiranje FTP konekcije se vrši na sledeći način.U glavnom meniju uđite na Edit, izaberite Site Profiles. Kliknite na dugme New Site i popunite prazna polja svojim FTP podacima za logovanje.

Sessionvoyager

Popunite polja svojim podacima za logovanje.
Name

Opis, na primer ime domena
FTP Site

ftpcluster.loopia.se
User ID

mojdomen.com (mojdomen.com zamenite korisničkim imenom kreiranog ftp naloga)
Password

lozinka za FTP (postavlja se u kontrol panelu)

Kliknite na Connect da bi ste pristupili vašem FTP nalogu. Pojaviće se sledeći prozor:

Bigvoyager

Radna površina FTP Voyager-a je podeljena na 3 dela. Gornja površina prikazuje podatke koji se nalaze na FTP serveru, srednja površina prikazuje podatke u lokalu (na vašem disku) i donja površina prikazuje status transfera podataka. U dve gornje površine, levi prozor predstavlja direktorijumsko stablo, dok desni prozor prikazuju spisak datoteka u izabranom direktorijumu. U donjoj površini levi prozor prikazuje FTP komande koje se izvršavaju na FTP serveru, dok desni prozor prikazuje status trenutnih transfera. Izaberite, u lokalnom (srednjem) prozoru, datoteke koje želite da postavite na FTP server i prevucite ih mišem na gornji prozor (možete takođe kliknuti dugme Upload)

Was this article helpful?

Related Articles