LoopiaPrePaid

LoopiaPrePaid kredite možete iskoristiti za plaćanje naših usluga. Usluge se automatski aktiviraju nakon plaćanja LoopiaPrePaid kreditom. Na raspolaganju su tri opcije za korišćenje LoopiaPrePaid kredita:

Automatsko plaćanje svih računa

Svi računi se automatski plaćaju sve dok imate dovoljno LoopiaPrePaid kredita.

Automatsko plaćanje računa za domene

Plaćanje računa za domene sve dok imate dovoljno LoopiaPrePaid kredita. Računi za hosting paket ili dodatne usluge, neće biti automatski plaćeni, čak i u slučaju kada se na takvom računu nađe i domen.

Ne vršiti automatsko plaćanje

Nijedan račun neće biti automatski plaćen. Ukoliko želite da iskoristite Vaš LoopiaPrePaid kredit za plaćanje računa, ispod svakog računa postoji opcija Plati sa LoopiaPrePaid, čijim izborom se plaća konkretni račun.

LoopiaPrePaid kredite možete naručiti iz Vašeg Loopia kontrol panela. Ova opcija se nalazi u glavnom meniju desno. Iz kontrol panela možete da imate uvid u istoriju svih transakcija sa LoopiaPrePaid kreditima.

Multi-1

Was this article helpful?

Related Articles