Kreiranje Loopia DNS naloga

Kada registrujete domen preko nas, automatski dobijete parking nalog. Nalog možete unaprediti u Loopia DNS iz Loopia control panela.

Ukolko posedujete domen koji je registrovan kod drugog registra, Možete kreirati nalog preko našeg sajta loopia.rs/loopiadns.

Loopia domen

Kada kliknete na “Kreiraj nalog“ unesite domen koji želite da transferujete kod nas.

Loopia DNS

Kada kliknete na “Naručite“ možete uneti domen koji želite da transferujete kod nas ili da naručite novi domen za koji će biti vezan Vaš nalog.

Was this article helpful?

Related Articles