Widows i UNIX platforma

U okviru našeg hosting paketa možete koristiti i Windows i UNIX platformu. Takodje možete koristiti i Loopia site builder. Možete ih koristiti za glavne domene ali ih možete postaviti i na poddomen.

Na ovaj način se omogućava rad tehnologija kao što su Microsoft ASP.NET,PHP i CGI (Perl / Python), bez kreiranja posebnih naloga za svaki od njih. Dovoljno je da kreirate poddomen i odaberete željenu platformu za njega.

Ukoliko želite da poddomen podesite da bude sa sajtom na Loopia hostingu, da ima sajt bilder ili da mu podesite neku vrstu prosleđivanja, dodajte poddomen sa početne strane kontrol panela, klikom na opciju Poddomen u meniju:

Zatim unesite naziv poddomena i kliknite na Dodaj.

Add-subdom

nakon toga, klikom na poddomen možete ga konfigurisati po želji.

kundzon_doman_plattform

Imajte na umu da može da prodje i nekoliko sati pre nego što sajt bude dostupan.

Was this article helpful?

Related Articles