Koju verziju ASP.NET imamo na serverima?

Na našoj .NET platformi instaliran je ASP.NET Framework 3.5.i 4.5. Iz korisničkog panela možete izabrati željenu verziju.

Was this article helpful?

Related Articles