Mail klijent se blokira pri prijemu pošte

Neki antivirus programi poput Norton Antivirus programa se ne snalaze dobro sa mailovima koji su nepravilno formatirani. Ukoliko se Vaš mail klijent blokira pri prijemu poše, onda privremeno isključite proveru mailova na viruse, preuzmite sporni mail i obrišite ga, a zatim aktivirajte antivirus ponovo.

Takođe, možete koristiti web mail za brisanje ovakvih poruka. Imajte u vidu da je poruka obrisana tek pošto ste selektovali poruku, zatim, kliknuli Delete i nakon toga Purge Deleted (isprazni obrisano).

Više informacija o poznatim problemima sa Norton Antivirus programom možete pogledati na sajtu symantec.com

Was this article helpful?

Related Articles