Ograničenje broja poslatih e-mail poruka

Naši e-mail servisi su namenjeni za uobičajene potrebe korisnika. Da bi zaštitili korisnike od neželjenih e-mail poruka i sličnih zloupotreba, ograničen je broj poruka koje se mogu poslati preko naših mail servera.

Ovo ograničenje je 200 e-mail poruka na sat vremena po korisničkom nalogu a ne po mail nalogu. Ukoliko se prekorači limit, poslate poruke se vraćaju pošiljaocu.

Was this article helpful?

Related Articles