Online plaćanje

Da bi platili predračun kreditnom karticom potrebno je da znate:
broj predračuna koji plaćate,
naziv domena na koji se odnosi uplata ( ili bilo kog domena iz naloga u kome je predračun),
broj kreditne kartice,
datum isticanja kartice i
sigurnosni kod za kreditnu karticu.

Plaćanje se vrši sa stranice za plaćanje

U nastavku je objašnjenje gde se nalaze potrebne informacije.
Adresa

Adresa uplatioca je adresa vlasnika kreditne kartice.
Broj računa

Broj računa se nalazi u gornjem desnom uglu predračuna koji ste dobili e-mailom, imate ga i u kontrol panelu u listi predračuna.
Naziv domena

Naziv domena možete videti u opisu usluge koju plaćate u predračunu.
Broj kartice

Help_cardno

Broj kreditne kartice se nalazi na prednjoj strani kreditne kartice i najčešće se sastoji od 16 cifara.
Datum isticanja

Help_expdate

Datum isticanja kartice se nalazi na prednjoj strani kartice i ima format mesec/godina
Sigurnosni kod

Help_cvc

Sigurnosni kod predstavljaju tri poslednje cifre serijskog broja na poleđini kartice.

Was this article helpful?

Related Articles