Predračun za domen od nepoznate kompanije

U poslednjih nekoliko godina dobijali smo poruke od klijenata u kojima su javljali da su dobijali predračune za produženje domena od kompanija za koje znaju da nemaju veze sa njhovim domenima.


Izgleda da sada šalju „ponude“ u kojima nude produženje domena ili predračune koji sugerišu da bi trebalo domen produžiti preko njih.


Ne preporučujemo našim klijentima da prihvataju ovakve ponude zato što su u njima cene domena višestruko veće nego kod nas a možete i da ostanete bez para a da domen ne bude ni transferovan ni produžen.

Kompanije za koje znamo da se ponašaju na ovaj način su:

  • Domain Registry of America
  • Domain Renewals Online
Was this article helpful?

Related Articles