SmartFTP

SmartFTP je FTP program za uploadovanje i downloadovanje fajlova sa servera na kome je postavljena vaša prezentacija.Dostupan je na adresi

Za kreiranje FTP konekcije je potrebno da prethodno  kreirate ftp nalog i unesete sledeće parametre za konekciju:
Adresa

ftpcluster.loopia.se
User

mindoman.se (mindoman.se zamenite korisničkim imenom ftp naloga)
Password

lozinka za FTP (postavlja se u kontrol panelu)

1_big

Kliknite na Enter da bi ostvarili konekciju na FTP.

U prozoru desno (Remote Site), vidite fajlove koji su na FTP serveru, dok se u prozoru levo nalaze fajlovi sa vašeg računara (Local Site). Sada možete da prebacite fajlove sa lokalnog računara na server, jednostavno ih markirajte i prevucite u proyr desno. Da bi fajlovi bili vidljivi potrebno ih je snimiti u direktorijum public_html.

Was this article helpful?

Related Articles