SpamAssassin

Svim hosting korisnicima je omogućeno korišćenje spam filtera koji filtrira neželjene spam poruke od primljenih mailova. Filter se aktivira iz Loopia Mail Admina, u koji se logujete iz Loopia kontrol panela.

Spam filtriran SpamAssassin-om sadrži informaciju zašto je mail klasifikovan kao spam. Originalna e-mail poruka je prikačena kao prilog.

Najčešća pravila koja se primenjuju:
AWL

E-mail poruke dobijaju poene na osnovu automatskih belih/crnih listi. E-mail nalog koji je ranije slao veće količine spam poruka dobija više poena. AWL se odnosi na pojedinačne e-mail naloge, nije globalna.

HTML_MESSAGE

Pruža dodatne poene za mail poruke sa HTML sadržajem. Dodatak je inicijalno samo 0.001 i namenjen je za one poruke koje nisu spam, i moguće je dodati dodatne poene u cilju blokiranja sve e-mail poruke koje sadrže HTML.

SPF_*

Pruža različite poene pozitivne/negativne zasnovane na SPF zapisima za domen i IP adresu pošiljaoca.

URIBL_*

Ukoliko su e-mail poruke poslate preko web servera sa IP adresom koja je na blok listi zasnovanoj na DNS-u.

MSGID_*

Poruka je formatirana na način koji se javlja kod spam poruka.

BAYES_nn

Bayesian (statistički filter SpamAssassin) pretpostavlja da je nn procenta e-mail poruka spam.

Bayesian se koristi kada je istreniran sa 200 realnih e-mail poruka i 200 spam poruka. Trening se vrši automatski kada se zadovolji određeni kriterijum u e-mail poruci, na primer da treba da ima bar 3 poena u zaglavlju i 3 poena u telu poruke da bi se okarakterisao kao spam.

Sva pravila se mogu naći na sajtu:
http://spamassassin.apache.org/tests_3_1_x.html

Mnoga od pravila su opisana i na wiki stranicama.

Was this article helpful?

Related Articles