Windows Mail

Windows Mail je e-mail klijent koji dolazi sa Windows Vista operitivnim sistemom.

Instalacija POP3 naloga

Nakon startovanja programa idite u meni Tools, zatim Accounts.

Kliknite na Add, a zatim odaberite E-mail.

Wm-pop3-image1

Kliknite na Next da bi nastavili i u porozoru koji će se pojaviti unesite:

Wm-pop3-image2

Kliknite na Next da bi nastavili i u porozoru koji će se pojaviti unesite:

Wm-pop3-image3

Kliknite na Next da bi nastavili i u porozoru koji će se pojaviti unesite:

Wm-pop3-image4

Kliknite na Next da bi nastavili. Sada ste uneli sve informacije potrebne za postavljanje naloga. Kliknite na Finish da bi završili instalaciju. Da bi ispravno podesili nalog za slanje pošte, potrebno je da uradite Izmene na nalogu

Wm-pop3-image5

Instalacija IMAP naloga

Nakon startovanja programa idite u meni Tools, zatim Accounts.

Kliknite na Add, a zatim odaberite E-mail.

Wm-pop3-image1

Kliknite na Next da bi nastavili i u porozoru koji će se pojaviti unesite:

Wm-pop3-image2

Kliknite na Next da bi nastavili i u porozoru koji će se pojaviti unesite:

wm-imap-image3.png

Kliknite na Next da bi nastavili i u porozoru koji će se pojaviti unesite:

Wm-pop3-image4

Kliknite na Next da bi nastavili. Sada ste uneli sve informacije potrebne za postavljanje naloga. Kliknite na Finish da bi završili instalaciju. Da bi ispravno podesili nalog za slanje pošte, potrebno je da uradite izmene na nalogu

Wm-pop3-image5

Izmene na nalogu

Naučite kao da vršite izmene na nalogu u programu Windows Mail za Windows Vista.

Nakon startovanja programa idite u meni Tools, zatim Accounts. Odaberite nalog na kome ćete všiti izmene i koiknite na Properties.

U prozoru koji će se otvoriti trebalo bi da stoje sledeći podaci:

Wm-edit-image1

 

Kliknite na karticu Servers. Trebalo bi da unesete sledeće podatke:

Wm-edit-image2

Kliknite na karticu Advanced. Trebalo bi da unesete sledeće podatke:

Wm-edit-image3

Kliknite na OK da bi ste sačuvali podešavanja.

Was this article helpful?

Related Articles