301 redirekcija

Veliki broj domena se prosleđuje sa jednog na drugi, a neka od tih prosleđivanja utiču na pozicioniranje na pretraživačima.

Iz tog razloga postoji „301 Redirekcija“ koja služi za prosleđivanje bez negativnih posledica na pretraživačima. 301 redirekciju možete postaviti na više načina. Najčešće se koristi .htaccess fajl, ali se moze postaviti korišćenjem većine programskih jezika za web.

Da bi ste postavili 301 redirekciju potrebno je da imate web sajt gde ćete postaviti fajl, što znači da je potrebno da imate hosting nalog.

Pokrenite neki tekst editor kao što je Notepad++ ili Syn Editor ukoliko koristite Windows okruženje. Ovi editori su besplatni i možete ih preuzeti sa ledećih lokacija:

Notepad++
Syn

Ukoliko ste u Mac okruženju najbolje je da koristite njegov tekst editor, TextEdit ili „Textwrangler“ koji je takođe besplatan.

„Textwrangler“ možete preuzeti sa sledeće lokacije: Textwrangler

U nastavku je prikazano šest najčešćih varijanti 301 redirekcije

HTACCESS:

Upišite sledeći kod u tekst fajl:

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^/?(.*)$ http://www.novi-url.rs/$1 [L,QSA,R=301]
RewriteRule ^/?$ http://www.novi-url.rs/ [L,QSA,R=301]

Zamenite „novi-url.rs“ sa adresom na koju želite da prosleđujete

Sačuvajte fajl sa imenom „.htaccess“ (bez navodnika) u direktorijum public_html. Obratite pažnju da ime fajla sadrži tačku na početku. U Mac okruženju ovaj fajl će nestati jer OCX fajlove koji počinju sa tačkom sakriva jer ih smatra sistemskim.

PHP:

Ukoliko želite da se Vaš domen redirektuje na neku internet adresu, na primer http://www.novi-url.rs potrebno je samo da kreirate jednu index.php stanicu sa sledećim sadržajem:

<?php
header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently\n" ); 
header( "Status: 301 Moved Permanently\n" );
header( "Location: http://www.novi-url.rs\n" );

Ovu stranicu snimite u public_html direktorijum.

ASP:

Upišite sledeći kod u tekst fajl:

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.novi-url.rs/"
%>

Zamenite „novi-url.rs“ sa adresom na koju želite da prosleđujete. Sačuvajte fajl sa imenom „default.asp“ (bez navodnika) u direktorijum public_html.

ASP.NET:

Upišite sledeći kod u tekst fajl:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.StatusCode = 301;
Response.AddHeader("Location","http://novi-url.rs");
%>

Zamenite „novi-url.rs“ sa adresom na koju želite da prosleđujete. Sačuvajte fajl sa imenom „default.aspx“ (bez navodnika) u direktorijum public_html.

Python

Upišite sledeći kod u tekst fajl:

#!/usr/local/bin/python
print "Content-type: text/html"
print "Status: 301 Moved Permanently"
print "Location: http://novi-url.rs/"
print

Sačuvajte fajl sa imenom „index.py“ (bez navodnika) u direktorijum public_html. Takođe, potrebno je da upišete sledeći kod u Vaš .htaccess fajl:

Options +ExecCGI
DirectoryIndex index.py

Perl

Upišite sledeći kod u tekst fajl:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

print "Content-Type: text/html\n";
print "Status: 301 Moved Permanently\n";
print "Location: http://dinnyadomän.se/\n\n";

Sačuvajte fajl sa imenom „index.pl“ (bez navodnika) u direktorijum public_html. Takođe, potrebno je da upišete sledeći kod u Vaš .htaccess fajl:

Options +ExecCGI
DirectoryIndex index.pl
Was this article helpful?

Related Articles