ASP.NET 2.0 SP1 problem

Microsoft je uneo neke izmene u izvornom kodu ASP.NET koji se izvršava pod ASP.NET 2.0 SP1. Primećeno je da korišćenje Container.DataItem ( „column name“) više nije moguće, već je potrebno koristiti recimo DataBinder.Eval (Container.DataItem, „column name“).

Alternativno, možete promeniti data source iz Data Reader u DataSet.

Problem je prijavljen Microsoftu, što je klasifikovano kao bag u ASP.NET 2.0 SP1.

Skledeće se odnosi na Repeater, ItemList i DataGrid:

Microsoft je objavio promene u ASP.NET 2.0 SP1 ovde:

Was this article helpful?

Related Articles