Automatski odgovor

Automatski odgovor

Ovde možete ostaviti automatski odgovor koji Vam šalju mejlove. Ovu opciju možete koristiti kada ste na odmoru npr.

Kliknite na “Automatski odgovor“ štiklirajte polje “Aktiviraj automatski odgovor “ nakon toga unesite temu i kratku poruku mejla. Imajte u vidu da se automatski odgovor može poslati jednom dnevno po pošiljaocu.

mailadmin2

Was this article helpful?

Related Articles