Da li je uključen register globals

Register_globals je isključen još od verzije PHP 4.2 iz sigurnosnih razloga. Ukoliko ne možete da prilagodite programski kod da ne zahteva register_globals i imate sajt na UNIX platformi, možete da dodate fajl .htaccess koji će sadržati sledeću liniju koda:

php_flag register_globals on
Was this article helpful?

Related Articles