ImageMagick i GhostScript

Na našim Unix serverima smo omogućili korišćenje ImageMagick i GhostScript-a.

Da bi mogli da ih koristite, možda ćete morati da dodate jednu liniju koda u vašu skriptu:

putenv('PATH='.getenv('PATH').':/usr/local/bin');
Was this article helpful?

Related Articles