Kreiranje SSH korisnika u kontrol panelu

Da bi mogli da se konektujete preko SSH prvo morate da kreirate SSH korisnika i uploadujete vaš javni ključ u kontrol panelu.

Da bi kreirali ključ, možete koristiti program poput PuTTYgen. U PuTTYgen kreirate ključ kakav želite.

Dozvoljeni tipovi ključeva

  • ECDSA 256/384/521 bit
  • ED25519
  • RSA 4096 bit

Ne zaboravite sa sačuvate privatni ključ na vašem računaru!

Zatim kopirajte tekst iz prozora za ključ i nalepite ga u Loopia kontrol panelu.

Snimite ključ i sada se možete konektovati na ssh://yourusername@ssh.loopia.se preko Putty klijenta.

Za više informacija o SSH, vidite našu SSH FAQ.
Was this article helpful?