Loopia Boost – keširanje strana

Keširanje strana kešira PHP strane kao statičke. Ukoliko imate strane na sajtu koje izgledaju isto prilikom posete, nepotrebno je da ih server iznova pravi kod svake posete. Umesto toga, ova vrsta keša može prikazati keširanu verziju koja je nastala prilikom prethodne posete i osetno smanjiti vreme potrebno da se strana učita. Ova funkcija menja veći deo funkcionalnosti standardnih rešenja za keširanje strana, kao što su W3TC ili „WP Super Cache“ za WordPress.

Kako da uključim keširanje strana?

Keširanje strana je isključeno i za sada se može aktivirati jedino ručno od strane naše podrške. U budućnosti ćete moći ovo da kontrolišete direktno u kontrol panelu, ali je za sada potrebno da kontaktirate podršku putem email adrese support@loopia.rs kako bi aktivirali ovu mogućnost.

Koliko dugo keš traje?

Dužina trajanja keširanih strana zavisi od povratnog HTTP koda:

  • 302 – 5 minuta
  • 200 – 1 sat
  • 301 – 1 sat
  • Drugo – sajt nije keširan

Imajte u vidu da se ova vremena mogu podesiti na samom sajtu koristeći HTTP header vrednosti za, na primer, “X-Accel-Expires” i “Expires”.

Kako da očistim keš strane?

Za pojedinačne strane, keš se najlakše čisti tako što otvorite stranu i pritisnete Ctrl + F5 (Cmd + R) kako bi se strana iznova učitala. Na ovaj način se odbacuje keširana strana i generiše nova. Ukoliko i nova strana može biti keširana, sistem će je sačuvati u kešu za sledeći prikaz.

Keš se može očistiti i dodavanjem „/purge/“ nakon domena u adresi sajta. Na ovaj način se može očistiti keš jedne određene ili više strana. Ovi zahtevi se mogu slati samo lokalno, sa samog sajta ili sa proverenih IP adresa koje možete uneti uz pomoć Loopia podrške. Evo nekih promera kako ti zahtevi mogu da izgledaju:

Kako da vidim da li je strana keširana?

Proverite HTTP header koji strana vraća. HTTP header „x-cache“ ukazuje da li je strana prikazana iz keša ili ne. Ukoliko “x-cache” header nedostaje, keširanje strana verovano nije omogućeno za tu stranu. Header može imati sledeće vrednosti:

  • HIT – strana koju vidite je keširana strana.
  • MISS – strana koju vidite nije keširana, ali se možda kešira tokom Vaše posete.
  • STALE – strana koju vidite je keširana, ali je period keširanja istekao i nova strana će biti učitana u pozadini.
  • BYPASS – pregledač proverava na serveru da li da zaobiđe keširanu stranu i da prikaže novu, kao na primer kada se pritisne Ctrl+F5 (Cmd + R).

Zašto moja strana nije keširana?

Ukoliko „x-cache“ HTTP header potpuno nedostaje (pogledajte listu iznad), moguće je da keširanje strana nije uključeno na Vašoj strani. Ovo mora biti aktivirano kako bi funkcionisalo.

Takođe, možete videti u HTTP header-ima koji su sa servera poslati pregledaču da li ima onih sa nazivom „Set-cookie“. Ukoliko takvi postoje, strana neće biti keširana.

Moguće je kod WordPress sajtova da već postoji instaliran i aktiviran dodatak koji sprečava ispravno keširanje strana. Jedini način da se ovo ispita je deaktivacijom dodataka, jednog po jednog, da bi se ustanovilo koji od njih sprečava ispravno kreiranje keša.

Imajte u vidu da neke strane ne bi trebalo keširati, kao one na kojima se korisnici prijavljuju ili one koje prikazuju različit sadržaj različitim posetiocima. Obavezno proverite ove strane nakon aktiviranja keša kako biste se uverili da se ne keširaju.

Kako da koristim keširanje strana u WordPressu?

Dok god je keširanje strana omogućeno, trebalo bi da funkcioniše za WordPress bez dodatnih podešavanja. Ali ipak preporučujemo da instalirate “Nginx Helper” dodatak (https://wordpress.org/plugins/nginx-helper/). Ovaj dodatak automatski čisti keš kod ažuriranje strana / članaka i olakšava rad kod izmena na stranama.

Takođe, postoji i dugme za čišćenje svog keša na strani. Kako bi radilo, potrebno je da dodate ovo u wp-config.php fajl:

define('RT_WP_NGINX_HELPER_CACHE_PATH', 
$_SERVER['LOOPIA_FASTCGICACHE_DIR']);

Was this article helpful?

Related Articles