Loopia Boost – keširanje koda

Keširanje koda (OPcache) kešira strane rađene u PHP kodu, zbog čega se većina strana učitava znatno brže.

Kako da omogućim keširanje koda?

Ovo keširanje je trenutno uključeno po default-u i trebalo bi da radi bez bilo kojih promena na strani.

Koliko traje keširanje koda?

Keširanje traje dok se fajl ne menja. Nekoliko sekundi posle promene fajla, ažurirani fajl će se sačuvati i koristiti u budućnosti ako ima dovoljno mesta.

Kako se čisti keširanje koda?

Svaka strana ima određenu količinu memorije na web serveru koji se koristi za keširanje. Kada se ova memorija popuni keširanim fajlovima, neće moći da se kreiraju novi keširani fajlovi, dok se ona ne očisti. Ovo čišćenje se vrši automatski od strane servera s vremena na vreme, ali se može odraditi i ručno pomoći PHP funkcije “opcache_reset”.

Kako da koristim keširanje koda u WordPressu?

Ako želite da koristite keširanje koda u WordPressu, ne trebate ništa raditi. Ako želite da gledate statistiku keširanja koda i da lako brišete keš ručno, preporučujemo vam plugin “WP OPcache” (https://wordpress.org/plugins/flush-opcache/).

Was this article helpful?

Related Articles