Instaliranje dodatnih komponenti

Ako postoji dovoljan broj zahteva za nekom komponentom onda će ista biti instalirana. Međutim komponenta će proći kroz detaljno testiranje funkcionalnosti pre nego se instalira. Imajte u vidu da ćemo instalirati samo komponenete koje su od koristi većem broju korisnika i čije su verzije stabilne ( stable release).

Was this article helpful?

Related Articles