Mail() prijavljuje greškku na Windows serveru

Poruka o grešci:

Warning: mail(): SMTP server response: 451 
See http://pobox.com/~djb/docs/smtplf.html.

Ova greška znači da šaljete mail uz pomoć PHP skripta koji sadrži novi red (\n) umesto novi red podesan za mail (\r\n).

Više o ovome možete pročitati ovde:

U većini slučajeva rešenje je da pre poziva mail() funkcije prepravite svaki \n da bude \r\n:

$ent = str_replace("rr", "r", str_replace("n", "rn", $ent));
Was this article helpful?

Related Articles