Pregled errorlog-a

Uz pomoć .htaccess fajla moguće je sačuvati error logove. U primeru dole error logovi se čuvaju u fajl httpd-error.log i to korak iznad direktorijuma public_html, tako da fajl nije dostupan javno. Takođe, postavlja se ograničenje od 50MB.

php_value error_reporting 2047
php_value error_log ../httpd-error.log
php_value log_errors_max_len 52428800
Was this article helpful?

Related Articles