Prilagodite rewrite rules za Apache 2.2

Prilikom prelaska sa Apache 1.3 na 2.2 treba imati u vidu par detalja kada se koristi mod_rewrite i rewrite rules. Kao prvo, više ne prepoznaje slash(/) na početku pravila, a takodje Apache je promenio i regexp varijaciju između verzija 1.3 i 2.2. Većina pravila će nastaviti da radi, ali oni koji koriste složena pravila će možda morati da urade prilagođavanje.

WordPress, Joomla, OpenCart i MediaWiki koji su dostupni preko našeg One-Click Installer-a rade bez izmena pod Apache 2.2. Ukoliko ste instalirali ekstenzije ili module, trebalo bi da proverite koja pravila koriste i da li je eventualno potrebno prilagođavanje.

Za više informacija o mod rewrite i mogućnostima Apache 2.2 servera pogledajte Apache dokumentaciju

Koristeći „?“ rešićete problem sa slash-om na početku pravlia u obe verzije 1.3 i 2.2:

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule ^/?php$ phpinfo.php

Mod_rewrite u Apache 2.2 je baziran na PCRE (Perl Kompatibilni Regularni Izrazi). Više informacija o regularnim izrazima možete naći ovde.

Was this article helpful?

Related Articles