Reaktivacija isteklog domena

Ovo je uputsvo kako da brzo reaktivirate istekli domen iz Loopia control panela preko Loopia prepaid usluge.

Imajte uvidu da različite vrste domena imaju različite cene reaktivacije kada su u isteklom stanju kao i različit period za reaktivaciju.

Kao primer koristićemo .rs domen, troškovi za njegovu reaktivaciju su isti kao i za regularan zakup tog domena.

Detaljan cenovnik možete pogledati ovde.

Imajte na umu da svi koraci u ovom uputstvu moraju biti odradjeni kako biste reaktivirali domen.

Možete reaktivirati domen iz Loopia control panela na sledeći način:

  1. Prvo se prijavite na Loopia control panel, zatim kliknite na ime domena koji želite da reaktivirate, biće označen crvenom bojom u spisku domena.

    Kada kliknete na ime domena, otvoriće se novi prozor i u njemu dugme za reaktivaciju domena, “Aktiviraj domen“.
    ater2
    Kada kliknete na “Aktiviraj domen“ pojaviće se strana gde ćete moći da odaberete način reaktivacije domena.
  2. Suma koja je potrebna za reaktivaciju domena biće skinuta sa Loopia prepaid sredstava. Ukoliko imate dovaljna sredstva na prepaid nalogu možete preskočiti sledeći korak, ukoliko nemate potrebno je da naručite sredstva na način opisan ovde.
  3. Kada budete imali dovoljna sredstava na prepaidu, možete reaktivirati domen

 

Nakon ovoga može proći i do 48 sati pre nego što domen postane ponovo aktivan.

Ukoliko imate neka pitanja možete pozvati tehničku podršku.

 

Was this article helpful?

Related Articles