Your IP-address is blocked

Dešava se da internet provajderi ne dozvoljavaju slanje pošte sa drugih SMTP servera već samo sa svojih ili da je IP adresa internet provajdera na nekoj od spam listi i da zbog toga nije moguće slanje pošte, tom prilikom se javlja greška:
‘554. Your IP-address is blocked, see http://spamcop.net’,Port: 25,
Secure(SSL):No, Server Error: 554, Error Number: 0x800CCC6F

Da bi prevazišli ovaj problem, otvorili smo alternativni SMTP port (587) koji možete koristiti umesto standardnog (25).

Podešavanje porta u Outlook Expressu se vrši na sledeći način:
1. U meniju Tools , kliknite na Accounts.
2. Selektujte tab Mail, kliknite na naziv mail naloga a zatim na dugme Properties.
3. Selektujte tab Advanced.
4. Umesto SMTP porta 25 unesite 587.

Ukoliko koristite SMTP server za slanje e-mail poruka, potrebno je da uključite i opciju za SMTP autentikaciju. Uputstvo za podešavanje autentikacije imate ovde

Was this article helpful?

Related Articles