Ažurirajte PHP u Loopiji

Kako bi ažurirali vaš websajt kod Loopije na najnoviju PHP verziju, molimo vas da pratite ove korake:

1. Proverite kod vašeg websajta

Pre ažuriranja, preporučujemo vam da proverite kog vašeg sajta, kako bi utvrdili da li je kompatibilan sa najnovijom PHP verzijom. Vaš sajt će u tom slučaju funkcionisati kao i pre ažuriranja. Da bi to uradili, pratite sledeće korake:

  1. Proverite da li imate instalirane najnovije verzije  WordPress/Joomla/OpenCart/itd. Najnovije verzije i informacije o načinu ažuriranja mogu se naći na njihovim zvaničnim sajtovima.
  2. Proverite da li su vam ažurirani svi pluginovi i teme kao i da li su kompatibilni sa najnovijim verzijama PHP-a.
  3. Pročitajte uputstva koje smo naveli ispod i proverite da li ste pripremili svoje sajtove za ažuriranje.

Ako vaš sajt koristi mysql _* funkciju, morate da to zamenite sa mysqli ili PDO. Ako imate novije verzije WordPress/Joomla/OpenCart-a, već koristite bazu ispravno.

2. Ažurirajte PHP verziju u Loopia Customer zone

  1. Logujte se u Loopia korisnički panel
  2. Kliknite na domen sajta kome želite da ažurirate PHP verziju tako što kliknete na odaberete “Domen sa sajtom” > “Unix”.
  3. Odaverite željenu verziju PHP-a i kliknite na “Sačuvaj”.

Internal Server Error

Od PHP verzije 7.1, nemamo backward kompatibilnost sa zastarelim kodom u htaccess fajlovima. Ovo znači da allow/deny komande i AddOutputFilterByType mogu da generišu Internal Server Errror na vašem sajtu. Pročitajte uputstvo kako da rešite ovaj problem i kako bi mogli da koristite najnovije verzije PHP-a na vašem sajtu.

Was this article helpful?

Related Articles