Da li Loopia omogućava rad sa Node.js?

Korišćenjem Node.js možete pisati web aplikacije pri čemu se koristi JavaScript jezik na serverskoj strani.

Na našem deljenom hostingu nije moguće pokrenuti Node.js, međutim od odlično radi na našem VPSu.

Informacije o tome kako se instalira Node.js možete naći ovde:
https://nodejs.org/en/download/package-manager/

Was this article helpful?

Related Articles