Directory Listing Denied

Najverovatnije nedostaje index strana.

Na našim Windows-serverima su dozvoljene sledeće index strane, kao i redosled njihovog indeksiranja:
1.  index.html
2.  index.htm
3.  default.asp
4.  default.aspx
5.  default.htm
6.  index.asp
7.  index.aspx
8.  index.shtml
9.  index.wml

Na našoj novoj .NET platformi su dozvoljene sledeće index strane, kao i redosled njihovog indeksiranja:
1.  default.htm
2.  default.asp
3.  index.htm
4.  index.html
5.  default.aspx

Na našim UNIX-serverima su dozvoljene sledeće index strane, kao i redosled njihovog indeksiranja:
1.  index.php
2.  index.html
3.  index.htm
4.  index.shtml
5.  index.wml

Was this article helpful?

Related Articles