Formmail

Kontakt forma

Imamo formularni skript(zasnovan na nms-FormMail) koji možete koristiti za automatsko slanje podataka na neku e-mail adresu. Primer korišćenja ove forme možete videti na našoj strani za naručivanje.

Da bi koristili ovo rešenje, pratite sledeće korake:

 1. Skinite našu završenu skriptu(dva fajla; form.html i mail.php) ovde.
 2. Otvorite fajl „mail.php“ u tekst editoru. Izmenite liniju 2 i unesite mail adresu na koju želite da se šalju mailovi sa forme.
 3. Prebacite fajl na željeno mesto uz pomoć FTP.
 4. Izmenite liniju 9 u „form.html“ fajlu (http://mindoman.se/mail.php) sa tačnom putanjom do skripte prebačene u tački 3.
 5. Prebacite fajl „form.html“ na željenu lokaciju gde želite da se forma nalazi.

Gotovo! Forma je sada spremna za korišćenje, na primer u „http://mojdomen.rs/form.html“.

Ako vaš sajt ima SSL sertifikat i iz tog razloga koristi https://, linkovi prema skriptama moraju da sadrže https://.

Ako vaš sajt koristi Autobahn platformu, potrebno je da kreirate poddomen na Unix platformi gde ćete postaviti skriptu, a zatim je linkovati na „http://poddomen.mojdomen.rs/mail.php„.

Primeri kako forma može izgledati i koje se funkcije mogu koristiti

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang=„en“>
 3. <head>
 4.    <meta charset=„UTF-8“>
 5.    <title>The form page</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <form name=„form“ method=„post“
 9.    action=„http://mindoman.se/mail.php“ accept-charset=„iso-8859-1“>
 10.    <p>
 11.        Fill out this form and press Send.
 12.        We will respons as soon as we can.
 13.    </p>
 14.    <input type=„hidden“ name=„redirect“
 15.        value=„http://www.domain.com/thankyou.html“>
 16.    <p>
 17.        <label>
 18.            Name<br>
 19.            <input type=„text“ size=„25“ name=„name“>
 20.        </label>
 21.    </p>
 22.    <p>
 23.        <label>
 24.            Email<br>
 25.            <input type=„text“ size=„25“ name=„email“>
 26.        </label>
 27.    </p>
 28.    <p>
 29.        <label>
 30.            Case<br>
 31.            <select name=„subject“ size=„1“>
 32.                <option value=„help“>Help</option>
 33.                <option value=„tips“>Tips</option>
 34.                <option value=„other“>Other</option>
 35.            </select>
 36.        </label>
 37.    </p>
 38.    <p>
 39.        <label>
 40.            Fill out your question<br>
 41.            <textarea name=„body“ cols=„40“ rows=„15“></textarea>
 42.        </label>
 43.    </p>
 44.    <p>
 45.        <input type=„submit“ value=„Send“>
 46.    </p>
 47. </form>
 48. </body>
 49. </html>

Reference

Ispod je objašnjenje šta određena polja u Formmailu znače.

subject

Ovo polje označava temu  e-mail poruke. Ako se ne uključi, po defaultu stoji: WWW Form Submission.

<input type=„hidden“ name=„subject“ value=„Contactform“>

email

Ovo polje omogućava korisnicima da unesu svoju mail adresu. Kada je ovo polje uneto, e-mail adresa se vidi kao pošiljalac i na nju se može odgovoriti direktno preko e-mail klijenta.

<input type=„text“ name=„email“>

realname

Ovo polje dozvoljava korisnicima da unesu svoje ime. Kada se ono popuni, ime se vidi kao pošiljalac pri slanju. Ovo polje se može kombinovati sa email poljem kako bi se kreirao pošiljalac poruke iz forme „Name“ <name@company.com>.

<input type=„text“ name=„realname“>

redirect

Ovo polje pokazuje na koju stranicu će se korisnik preusmeriti kada popuni i pošalje formu, na primer na “Hvala Vam” stranu. Preporučljivo je da se ova stranica sakrije.

<input type=„hidden“ name=„redirect“ value=„http://www.mydomain.com/thankyou.html“>

required

Sa ovim poljem možete zahtevati jedno ili više polja da budu popunjena pre slanja forme. Samo navedite koja polja su obavezna u vrednosti ovog polja. Ako korisnik nije popunio zahtevana polja, dobiće obaveštenja da se javila greška.

<input type=„hidden“ name=„required“ value=„email,name“>

missing_fields_redirect

Ovo polje definiše koju stranu sa greškom želite ako koristite required polje. Ovo vam omogućava da prilagodite stranu za greške kako vama odgovara, umesto da koristite neku default-nuThis allows you to customize the error page yourself, instead of using the default error page.

<input type=“hidden“ name=“missing_fields_redirect“ value=“http://www.mydomain.com/formerror.html“>

Was this article helpful?

Related Articles