Formmail

Imamo formularni skript(zasnovan na nms-FormMail) koji možete koristiti za automatsko slanje podataka na neku e-mail adresu bez manuelnog prikupljanja podataka sa formulara.

Ukoliko želite da koristite formmail-a morate da aktivirate FormMail u kontrol panelu, Administriranje  » Aktiviraj Formmail podršku čekirajte domene za koje želite da aktivirate FormMail i kliknite na dugme Ažuriraj.

Putanja do FormMail-a je: http://formmail.domen.rs (zamenite domen.rs sa vašim domenom).

Jedna od uobičajenih oblasti primene FormMail-a je u blanko formularu na web stranici koju korisnici popunjavaju, da bi se zatim sadržaj formulara poslao e-mail-om.

Potrebna je jedna stranica na kojoj je formular u kome prikupljamo informacije koje želimo da pošaljemo. Sledi primer takve stranice:

<html>
<head>
<title>Forma</title>
</head>
<body>
<form name="form" method="post" action="http://formmail.domen.rs" 
accept-charset="iso-8859-1">
Popunite ovaj formular a potom pritisnite dugme za slanje. 
Odgovorićemo u najkraćem vremenskom roku.
<br><br>
<input type="hidden" name="recipient" value="info@domen.rs">
<input type="hidden" name="redirect"
 value="http://www.domen.rs/hvala.html">
Ime<br>
<input type="text" size="25" name="name"><br>
E-mail adress<br>
<input type="text" size="25" name="email"><br> 
Izaberite kategoriju<br>
<select name="subject" size="1">
<option value="help">Pomoć</option>
<option value="tips">Saveti</option>
<option value="other">Ostalo</option>
</select><br>
Vaše pitanje<br>
<textarea name="body" cols="40" rows="15" wrap="physical">
  </textarea><br>
<input type="submit" value="Pošalji">
</form>
</body>
</html>

Sledi objašnjenje značenja pojedinih polja u FormMail-u. Obratite pažnju da je jedino obavezno polje da bi FormMail radio, polje recipient.

Polje
recipient
Opis
Ovo polje određuje adresu na koju će e-mail biti poslat. Obično je ovo polje skriveno („hidden“) sa vašom e-mail adresom kao prijemnom. Adresa treba da bude sa domena na kome je aktiviran Formmail.
Sintaksa
<input type="hidden" name="recipient" value="info@domen.rs">
Polje
subject
Opis
Ovo polje određuje naslov e-maila koji će biti poslat. Ukoliko ovo polje ne postji, e-mail će imati standardni naziv: „WWW Form Submission“.
Sintaksa
<input type="hidden" name="subject" value="site kontakt">
Polje
email
Opis
Ovo polje omogućuje pošiljaocu da unese svoju e-mail adresu. Ako je ovo polje popunjeno od strane pošiljaoca, možete odgovoriti na e-mail direktno iz vašeg mail klijenta.
Sintaksa
<input type="text" name="email">
Polje
realname
Opis
Ovo polje omogućuje pošiljaocu da unese svoje ime. Ako je ovo polje popunjeno, data vrednost će biti postavljena za pošiljaoca poruke. Polje se može kombinovati zajedno sa e-mail poljem kako bi ste dobili vrednost za pošiljaoca u formi – „Ime“ .
Sintaksa
<input type="text" name="realname">
Polje
redirect
Opis
Ovo polje određuje na koju će stranu pošiljaoc biti prosleđen po slanju mail-a, pr. strana na kojoj se zahvaljujete. Preporučujemo da sakrijete ovo polje.
Sintaksa
<input type="hidden" name="redirect" value="http://www.domen.rs/hvala.html">
Polje
required
Opis
Ovim poljem možete zahtevati koja će polja biti obavezujuća za slanje mail-a. Navedite samo imena polja koja trebaju da budu obavezujuća. Ako pošiljalac nije popunio naznačena polja biće prikazana poruka o grešci.

Kako podešavate stranicu koja će se prikazati u slučaju greške objašnjeno je dalje u tekstu.

Sintaksa
<input type="hidden" name="required" value="email,name">
Polje
missing_fields_redirect
Opis
Ovo polje definiše koja stranica će biti prikazana u slučaju greške ako ste primenili „required“ polje. Ovim možete sami da prilagodite stranicu za prikaz greške umesto da se prikazuje standardna stranica.
Sintaksa
<input type="hidden" name="missing_fields_redirect"
value="http://www.domen.rs/greska.html">

Was this article helpful?

Related Articles