Hosting paket samo za e-mail

U našoj ponudi nemamo paket u okviru koga imate samo mail prostor. U okviru naših paketa dobijate mail i web prostor zajedno.

U okviru Business Plus paketa imate 200GB web prostora i 200GB mail prostora. Business paket ima 150GB web prostora i 150GB mail prostora. Private paket ima 75GB web i 75GB mail prostora. Imamo posdršku za POP3 i IMAP kao i webmail.

Detaljnije o našim uslugama možete pročitati na

Was this article helpful?

Related Articles