FTP klijenti

Da biste postavili sajt kod Loopie potreban Vam je FTP klijent. Postoje razlišiti klijenti na tržištu a mi ćemo navesti neke od najkorišćenijih.

FTP podatke preko FTP klijenta postavlja korisnik. Ovo se radi na sledeći način:

Kada ste ulogovani u korisnički panel kliknite na FTP nalog a zatim na Kreiraj FTP nalog a zatim pratite uputsva.

Zatim Vam je potreban FTP klijent, možete izabrati neki od sledećih:

Was this article helpful?

Related Articles